NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4.,5., 6. raz.

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole.

Kaj je o njih potrebno vedeti:

Znanje se ocenjuje. Zaključne ocene se vpišejo v spričevaloVključitev je prostovoljna, a če se učenec za nek predmet odloči, ga mora obiskovati do konca šol. leta. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Učenec lahko izbere 1 ali 2 uri tedensko. Učenec lahko vsako leto zamenja predmet, lahko pa svoje znanje poglablja in nadgrajuje od 4.  do 6. razreda. Ker so ti predmeti del nadstandardnega programa, se izvajajo pred ali po pouku. Učne skupine se oblikujejo iz učencev celotnega triletja. Menjava predmeta je možna v septembru, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih  skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Predmetniki in učni načrti vseh neobveznih izbirnih predmetov so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Učencem 4., 5. in  6. razreda  v šol. l. 2021/22 ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • RAČUNALNIŠTVO – 1 ura tedensko
  • TEHNIKA – 1 ura tedensko
  • ITALIJANŠČINA — 2 uri tedensko
  • ŠPORT – 1 ura tedensko
  • UMETNOST (LIKOVNA UMETNOST) – 1 ura tedensko

Opise predmetov si preberite v spodnji publikaciji.

PUBLIKACIJA IZBIRNI PREDMETI za UČENCE OD 4. DO 6. raz. za šol. l. 2021-22

Prijavnica:

Prijavnica neobvezni IP 4. – 6.